Анатолій Кінах

Day: October 8, 2021

Заходами однієї антитерористичної операції проблеми, що постали на сході, південному сході країни, вирішити не можна.   Перед  новообраним президентом України, парламентом, урядом, усіма політичними силами, громадянським суспільством стоїть  найскладніше завдання  –  забезпечити  мир,  поновити  дії Конституції, законодавства України, гарантувати захист життя та праці мирних громадян. І з населенням східних областей треба вести широкомасштабний діалог, адресну роз’яснювальну роботу. Такої думки голова парламентського об’єднання «Економічний розвиток», президент УСПП Анатолій Кінах.

«Безумовно, озброєні терористи, бойовики, сепаратисти мають бути знешкоджені. Але саме військовими діями  проблеми сходу вирішити не можна. Широкомасштабний діалог, в якому сторони чують одна одну – ось що є нагально потрібним. В завданнях новообраного президента країни, який отримав безпрецедентну народну довіру, налагодження цього діалогу має бути пріоритетним», – переконаний Анатолій Кінах.

Дуже складною, на мою думку,  є економічна ситуація.  Промисловий комплекс сходу забезпечував 15 % ВВП країни, більше 20 % валютних поступлень. Нині близько 40 % підприємств не працює, а це означає затримки з зарплатами, соцвиплатами,  відрахуваннями в бюджет. Якщо до викликів озброєного протистояння додасться масштабне економічне падіння з безробіттям та різким зниженням рівня життя, ситуація значно погіршиться. Ось чому треба збирати власників, менеджерів промислового сходу, які мають вплив на загальні процеси та на трудові колективи, і разом шукати шляхи виходу з кризи, повернення до активної роботи підприємств. Треба започатковувати державні  програми підтримки економіки і промисловості сходу,  знаходити можливості диверсифікації експорту, активізації замовлень на внутрішньому ринку.  Будь-яке послаблення соціально-економічної напруги, додаток впевненості в завтрашньому дні впливатиме на позитивне врегулювання загальної ситуації. Необхідно підсилити й якість самої АТО. Вона потребує більш досконалого інформаційно-аналітичного супроводження, посилення персональної відповідальності командирів за результати дій. Треба докласти значних зусиль, щоб не допустити корупції в сфері, яка відповідає за обороноздатність, життєзабезпечення українського війська та добровольців, які щодня ризикують своїм життям  в операціях на сході.

«Під час бойових дій це вкрай складно, але у держави немає іншого виходу, ніж здійснити  кардинальну реформу правоохоронної системи, служби безпеки, армії. Вони мають бути професійними, ефективними, такими, що працюють в інтересах держави та її народу», – вважає А.Кінах.

Треба знаходити будь-яку можливість, щоб доносити до населення сходу наміри державної влади щодо децентралізації, делегування повноважень і ресурсів місцевим громадам, посилення повноважень місцевого самоврядування. Люди мають переконатися,  що держава знає про їх потреби і готова вирішувати їх негайно та разом.

«Населення сходу –  підприємці, трудівники, інтелігенція  –  потребують  моральної підтримки від державної влади та українського народу, вони прагнуть вірити, що рідна країна їх не залишить і не кине напризволяще.  Схід не має опинитися в ізоляції. Безумовно, до сепаратистів та бойовиків  потрібні жорсткі заходи, але вони не призведуть до успіху, якщо влада і суспільство не почнуть розмову  з людьми, не викличуть в них довіру. Саме так ми можемо війти з вкрай важкої ситуації», – підсумував А.Кінах.

Из интервью для Новости Украины – From-UA:

Анатолий Кинах: – Во-первых, сам факт возобновления программы сотрудничества Украины с МВФ носит позитивный характер. Это демонстрирует инвесторам, что ситуация в экономике и финансах страны достаточно прогнозируема и вселяет определенную надежду в дополнение к работе властей по улучшению инвестиционного климата. Это первый плюс программы – углубление доверия к партнеру.  Во-вторых, финпомощь МВФ снижает определенные панические ожидания, так как позволяет Украине обслуживать свои внешние государственные долговые обязательства. Предоставленные Киеву средства дадут возможность при соответствующей системной работе проводить более прогнозируемую и внятную валютно-курсовую политику.

Что касается целей, на которые будет направлен новый транш Фонда, то половину из 5 млрд долларов направят на обслуживание текущих долгов Украины, включая те обязательства по долгам МВФ, которые сложились ранее. Вторая половина суммы будет направлена на пополнение золотовалютных резервов (ЗВР). За последние 10-15 лет они достигли исторического минимума и составляют 5,6 млрд. долларов. Это, кстати, значительно меньше объемов трех месяцев чистого импорта. В то же время, на развитие экономики и программы инвестирования Украины средства из транша МВФ направляться не будут.

Новости Украины – From-UA:  На что еще следовало бы потратить первый транш?

Анатолий Кинах: – Существует устав МВФ с адресными целями, которые всегда фиксируются в программах сотрудничества Фонда со странами. Финпомощь, как правило, не направляется на пополнение средств бюджета, сокращение его дефицита или социальные затраты. Это жесткое условие как Устава МВФ, так и соответствующих обязательств по программе. Поэтому мы должны понимать, что предоставленный транш – это всего лишь маленькая «передышка», маленький «глоток воздуха».

Для общего улучшения ситуации в стране, президент, правительство и парламент Украины должны начать действовать. В первую очередь, максимально усилить работу по созданию благоприятных условий для привлечения частных инвестиций. Как внутренних национальных, так и внешних. Власть должна принять программу развития экономики, заняться решением проблем денежно-кредитной политики, потому что при учетной ставке Национального банка в 30% годовых происходит замедление развития бизнеса и невозможность формирования стратегии развития.

Также правительству и парламенту необходимо решить проблему резкого снижения платежеспособности как наших граждан, так и внутреннего рынка, особенно в свете того, что розничный товарооборот в январе этого года упал на 23%. Законы экономики действуют для любой страны мира, независимо от ее названия: при падении платежеспособного спроса нет стимула для производства продукции и услуг. Вот это те главные вопросы, которые необходимо решать нашему правительству. То есть сегодня ни в коем случае нельзя «расслабляться».

В то же время транш МВФ не решает структурных экономических проблем Украины. А решение этих проблем сегодня является одной из важнейших задач, от которой будет зависеть дальнейшее развитие ситуации в стране. Если этот комплекс мер по структурным реформам, развитию и созданию благоприятного инвестиционного климата, улучшению условий для предпринимательства не будет выполнен, то «запаса прочности» этого транша хватит ненадолго. Через несколько лет Украина опять вернется к проблемам, но в еще более сложной обстановке.

Новости Украины – From-UA– Какие еще шаги необходимо сделать правительству для решения перечисленных Вами кризисных проблем?

Анатолий Кинах: – В первую очередь мы ждем, и это крайне важно, чтобы правительство сформулировало свою внятную программу. Она должна включать краткосрочную антикризисную программу, поскольку в существующих в Украине условиях ни инвестору, ни национальному бизнесу работать невозможно. Это должны быть четкие меры с этапами, контролем результатов и персональной ответственностью за изменения.

Кроме того, Кабмин должен заняться проведением особо важных структурных реформ. Здесь необходимо решать вопросы регуляторной политики, энергоэффективности, энергосбережения и стимулов для модернизации. Также необходимо учредить программу импортозамещения и локализации производства, чтобы стимулировать деловую активность в Украине. И параллельно необходимы очень серьезные меры по экспортной политике.

В условиях потери рынков сбыта в России, для нас крайне важна диверсификация нашего экспорта и адаптация украинских экспортеров к техническим регламентам и стандартам ЕС. Тем более, что с 1 января 2016 года вступит в силу Соглашение о зоне свободной торговли с ЕС. Это те комплексные системные меры, которые правительство и парламент должны немедленно задействовать. Особенно учитывая, что социально-экономическая ситуация в Украине крайне серьезная и обостряется буквально на глазах.

Новости Украины – From-UA– Следующие транши МВФ будут получены Украиной в ближайшие 3 года. На что они будут потрачены?

Анатолий Кинах: – Программа сотрудничества с МВФ предусматривает выполнение Украиной всех заложенных в нее параметров. После контроля за выполнением программы Фонд будет принимать решение о выделении Украине следующих траншей.

Предварительно, в таком неформальном варианте, правительство ставит задачу получить второй транш порядка 5 млрд. долларов уже до конца текущего года. Учитывая ситуацию с ЗВР и долговыми обязательствами, второй транш Фонда также будет направлен на пополнение ЗВР и выполнение Украиной своих внешних долговых обязательств. Но подчеркну, это также не окажет серьезного влияния на финансирование программы внутреннего экономического развития страны.

Новости Украины – From-UA– Правительство утверждает, что частные инвесторы не спешат в Украину из-за войны на Донбассе. Насколько будущее реформ зависит от конфликта на юго-востоке?

Анатолий Кинах: – Безусловно, война влияет на многое. Частные инвестиции идут в экономику тех стран, где есть соответствующий уровень политической стабильности и прогнозируемые «правила игры». Военные действия на востоке, конечно же, ухудшают инвестиционный климат Украины. Но не менее важно создавать условия для защиты прав собственника и равноправной конкуренции, а также бороться с коррупцией. При этом недопустимо, чтобы отсутствие решения этих проблем все время оправдывалось войной. Над этими проблемами необходимо очень серьезно работать.

Безусловно, война на востоке (а это в прямом смысле война, а не антитеррористическая операция) негативно влияет на инвестиционный климат Украины. Частные инвестиции идут туда, где стабильная ситуация, где минимизированы политические риски и есть четкий прогноз условий инвестирования и ведения бизнеса. Поэтому, несмотря на сложную ситуацию на востоке, где надо бороться за свою территориальную целостность мир и стабильность, правительство, парламент и государство обязаны максимально усилить работу по созданию благоприятного инвестиционного климата на всей территории Украины.

Нас очень тревожит, что сегодня по многим решениям, которые принимаются в рамках ужесточения фискальной и налоговой политики, остается в силе проблема высокого уровня коррупции. Это очень негативно влияет на инвестиционный климат, мы наблюдаем серьезный отток прямых иностранных инвестиций в Украину. К этому добавляется хаотичная, бессистемная, непрогнозируемая валютно-курсовая политика, что только снижает доверие инвесторов. Ну и конечно, скажем прямо, отсутствие у правительства четких системных инфраструктурных проектов – программ, которые могли бы быть в основе сотрудничества, частного инвестирования и государственно-частного партнерства. Такие программы сегодня очень актуальны.

Например, возьмем проблематику модернизации украинских железных дорог. Парадокс, но у нас простаивают практически все основные предприятия транспортного машиностроения, такие как Крюковский вагоностроительный завод, концерн «Азовмаш», Днепропетровский вагоностроительный завод и т.д. Отсутствуют четкие программы, которые могли бы частично решить проблему загрузки этой отрасли, в том числе на основе проектов модернизации украинских железных дорог и обновления подвижного состава.

Схожая ситуация и с программами по импортозамещению. Сегодня на внутреннем потребительском рынке Украины более 60% составляет импорт продукции легкой промышленности. В условиях беспрецедентной девальвации гривны, когда конкурентоспособность импорта снижается, необходим доступ предпринимательства к кредитным ресурсам. Но таких программ кредитования в Украине, к сожалению, нет, хотя бизнес в них очень нуждается. То есть работы здесь «непочатый край», и правительству ни в коем случае нельзя постоянно ссылаться на войну. Без структурных программ развития (а это является частью необходимых структурных реформ) у нашей страны просто нет будущего. Ведь нельзя решать проблемы внешней задолженности за счет новых долгов.

Проблемы внешней задолженности и обслуживания государственного долга должны решаться по нарастающей за счет более высокого уровня конкурентоспособности и эффективности экономики. Сегодня это очень важная проблема. Президенту необходимо обратить на это внимание и сделать все, чтобы парламент вместе с бизнес-сообществом более системно и результативно занимались вопросами реального сектора экономики, платежеспособности внутреннего рынка, активизации промышленной деятельности и формирования эффективной экспортной политики. Эти вопросы крайне актуальны.

Новости Украины – From-UA– Может, реформы тормозит не только правительство, а и олигархи в связке с потерей украинскими производителями российских рынков сбыта?

Анатолий Кинах: – Безусловно, снижение экспорта в Россию очень негативно отразилось на некоторых отраслях экономики. До трагических событий на востоке более 40% экспортного машиностроения Украины ориентировалось на рынки РФ. А по транспортному машиностроению (вагоны и локомотивы) на российский рынок было ориентировано около 60% объемов производства. Украина потеряла треть своего экспорта в Россию, что крайне негативно отразилось на загрузке указанных отраслей. Тот же Южный машиностроительный завод, который производит образцы ракетно-космического комплекса, 80% заказов имел в России.

В этой ситуации как никогда нужно, чтобы правительство при активной работе наших промышленных компаний, а также тех, кого вы наказываете олигархами, очень серьезно занялись диверсификацией экспорта и поиском новых рынков сбыта. Большой бизнес вместе с правительством должны активизировать внутренний рынок, потому что сегодня он находится фактически в состоянии замораживания платежеспособности. Эти задачи необходимо срочно решать, в том числе при активной работе системных компаний и системного бизнеса, который сформировался в Украине.

Параллельно нужно работать над снижением недопустимо высокого уровня монополизации экономики Украины. В частности, бороться с непрозрачной приватизацией в сфере энергетики, транспорта и металлургии. Все это должно решаться цивилизованными методами, дабы не потерять уровень доверия инвесторов. «Охота на ведьм», поиск виновных в этой ситуации вместо формирования четких «правил игры» может только усугубить кризис. Перед законом должны отвечать все, независимо от фамилии, статуса, уровня капиталов, исходя из принципа равенства и верховенства права. Эти задания крайне необходимы для формирования благоприятной деловой среды и инвестиционного климата.

Новости Украины – From-UA:  МВФ выдвинул Украине очень жесткие требования для предоставления финпомощи. Повышаются коммунальные тарифы, сокращаются бюджетные затраты и повышается пенсионный возраст для отдельных категорий населения. Чем это грозит стране в перспективе? Как найти «золотую середину» между внешним финансированием и внутренними интересами граждан?

Анатолий Кинах: – Мы крайне встревожены тем, что с учетом программы МВФ (и мы считаем, что наше правительство не использовало все аргументы) наносится очередной очень серьезный удар по платежеспособности и уровню жизни наших граждан. По данным Евросоюза, Украина – наиболее неблагополучная страна в Европе по уровню платежеспособности и доходов. Страна также теряет позиции и в мировых рейтингах из-за инфляции.

По стандартам ООН, нижний крайний уровень бедности – это прибыль в размере два доллара в сутки. Сегодняшняя минимальная зарплата и пенсия в Украине еще ниже, что свидетельствует об отсутствии в экономике платежеспособного спроса, то есть развития производства и конкуренции. Это грозит существенным обострением социальной и общественно-политической ситуации в стране, когда люди в борьбе за физическое выживание вынуждены будут делать выбор между продуктами питания и оплатой ЖКХ. Украинцы, конечно же, выберут первую составляющую как определяющую их жизнь. Но это приведет к росту задолженности по оплате коммунальных услуг и платежному кризису, что автоматически ухудшит ситуацию в секторах экономики. Поэтому правительство должно разработать программу обеспечения социальной и фискальной политики, в которой опережающими методами проработать все вопросы, связанные с адресной и социальной защитой.

Властям необходимо серьезно заниматься недопустимостью столь резкого падения платежеспособности людей и внутреннего рынка. Проводить умную фискальную политику, улучшать доступ к банковским кредитам, чтобы не «вымывались» оборотные ресурсы предприятий. Это все должно быть в комплексе мер, которые балансируют, дают возможность смягчить инфляционные удары, чтобы не допустить дальнейшего углубления системного кризиса. В этом аспекте Кабмин пока что серьезно недорабатывает.

Новости Украины – From-UA: – Транши МВФ стабилизируют ситуацию в финансовой и банковской сфере, а социальные проблемы никак не решают. За счет чего еще можно повысить пенсии и создать новые рабочие места для людей?

Анатолий Кинах: – Это наше украинское «домашнее задание». Сегодня должны быть предприняты все меры, о которых я сказал: разработаны целевые программы развития, четкие планы доступа к кредитным ресурсам на рыночно-валютной основе. Должны быть обозначены приоритеты, которые дают возможность создавать новые рабочие места, проведена оптимизация малого и среднего бизнеса, введены стимулы к его развитию. То есть речь идет о комплексе мер под названием «Стратегия развития».

К сожалению, эти задачи сегодня полностью «выпадают» из условий программы МВФ и отсутствуют в декларативных программах правительства. Эти проблемы очень серьезные, и их необходимо как можно скорее решить, ведь нельзя бесконечно затягивать на предприятиях и людях финансовую «удавку». Это чревато очень серьезным обострением ситуации в стране.

Кроме того, учитывая гибридную войну, которую против Украины ведет Россия, это чревато возникновением гражданских конфликтов, нестабильностью, падением доверия у инвесторов и многими другими серьезными проблемами. Поэтому Кабмину необходимо обязательно усилить вектор развития, а не только заниматься ужесточением фискальной политики, ограничением соцвыплат и прочими жесткими решениями. Это бесперспективная политика без стимулов развития производства, которая ни к чему хорошему не приведет.

Что ожидает белорусско-украинские отношения? В чем Беларусь является примером для Украины? Чему нам поучиться у южных соседей? И будет ли когда-нибудь реализован проект конфедеративного государства, в составе которого могут оказаться Беларусь и Украина? Герой большого эксклюзивного интервью для «БелГазеты» – пожалуй, самый известный и уважаемый промышленник Украины, бывший премьер-министр и нынешний глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах.

Справка «БелГазеты». Анатолий Кинах – украинский политический и государственный деятель, глава Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) с 1997г., народный депутат Украины 1, 3, 4, 5, 6 и 7 созывов, министр экономики (2007), секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБОУ, 2005-2006), премьер-министр Украины (2001-2002). Анатолий Кинах – неформальный глава влиятельного «промышленного лобби» в руководстве Украины; специалист, причастный к разработке всех концепций промышленного и экономического развития страны.

– Вы как-то сказали, что Украине стоило бы что-то перенять из белорусского опыта. Что именно вы имели в виду?

– В первую очередь опыт реализации промышленной индустриальной политики. Эта проблема для Украины крайне актуальна. К сожалению, страна находится в очень жестком тренде деиндустриализации. Наша экономика все в большей степени приобретает сырьевой характер. Очень наглядно это видно по структуре экспорта, в котором около 70% – это сырье: сырье агропромышленного комплекса, горно-металлургического, полуфабрикаты.

Доля продукции с высокой добавленной стоимостью – научно-технической, интеллектуальной, инновационной – в нашем экспорте упала до 3-4%. И это – наглядный показатель глубочайшего системного кризиса, в котором находятся такие важнейшие отрасли, как ракетно-промышленный комплекс, авиастроение, транспортное машиностроение, сельхозмашиностроение, в т.ч. энергетическое, и т.д.

В этом плане Беларусь смогла сохранить важнейшие направления своей промышленности, несмотря на сложнейшие этапы развития как независимого государства, разрыва кооперационных связей после распада Советского Союза, ужесточения конкуренции на внешних рынках. Не буду даже говорить высоким штилем о Бел-АЗе, который занимает, по нашим данным, уже около 30% на мировом рынке большегрузных автомобилей. Сельхозмашиностроение – аналогично. И этот перечень можно продолжить.

Вот в этом плане нам было бы очень важно учитывать белорусский опыт. Тем более результаты достигнуты не за один год. Этому предшествовала очень серьезная работа, включая банковскую систему, налоговую систему, государственные программы, реструктуризацию предприятий и т.д. Сегодня Беларусь поставляет в Украину в значительной степени продукцию переработанную, с высокой добавленной стоимостью. Это опять же и автобусы, и сельхозмашиностроение, и калийные удобрения как переработанный продукт, и многое другое. Украина же поставляет в Беларусь в основном сырье.

И это – наглядный пример рисков, потому что сырьевая экономика никогда не была способна создать необходимое количество рабочих мест для жизни людей. То, что Украина сегодня превращается в сырьевой придаток развитого мира в системе мирового разделения труда, приводит не только к потере качественных показателей, но и к потере самого ценного, что есть в каждой стране, – трудового потенциала. Беспрецедентно высокие темпы трудовой миграции (а по нашим данным, сегодня от семи до девяти миллионов украинцев вынуждены искать работу за рубежом), это уже реакция на то, что экономика приобретает общесырьевой характер.

– А что могла бы перенять Беларусь у Украины?

– Опыт, связанный с развитием малого и среднего бизнеса. И для Беларуси, и для Украины это не только экономические показатели, это очень важная задача, от которой зависит и формирование среднего класса. Среднего класса как дееспособного, который может цивилизованными методами защищать свои права.

Средний класс – основа стабильности и развития во всем мире. Если брать Украину, то, по нашей статистике (мы считаем, что эта цифра несколько завышена), к среднему классу причисляют себя максимум 15% украинцев. В Польше – более 40%, во Франции – более 70%. И там, где есть мощный платежеспособный средний класс, всегда меньше зависимость от колебаний мировой конъюнктуры. Потому что если даже складывается сложная ситуация на мировых рынках, то за счет платежеспособного внутреннего рынка и платежеспособного среднего класса государство всегда выходит из ситуации с меньшими потерями.

И мы на себе это очень болезненно чувствуем. Если, например, в 2014-2015гг. мы потеряли почти 17% своего ВВП в связи с рядом проблем, то Польша, наш сосед, развивалась и имела очень неплохой прирост в 3-4%, и это был один из самых высоких темпов развития в рамках Европейского союза. Аналогичная ситуация была в 2007-2008гг., когда мы потеряли 14-15% ВВП в связи с мировым финансовым кризисом. Польша в этот же период имела плюсовые значения роста экономики – как раз за счет платежеспособного среднего класса.

Вот в этом плане Беларусь должна была бы перенять некоторый опыт, потому что мы считаем, что где-то она задерживается на определенные циклы в развитии именно частного предпринимательства, малого и среднего бизнеса, а также в формировании соответствующих структур финансового, банковского, налогового, регуляторного толка. Особенно учитывая, что Беларусь по структуре своей экономики крайне зависит от российского рынка – почти 50% товарооборота. Хотя идет по нарастающей и торговля с ЕС, тем не менее в этом плане нужна диверсификация.

– Насколько разными путями пошли Беларусь и Украина после распада СССР? Почему так случилось?

– Масштабы. В Украине в 1991г. официальная перепись зафиксировала 51,4 млн населения. Огромная страна с достаточно мощной развитой экономикой. Мы были на пятом или шестом месте в Европе как отдельная республика. Но при этом Украина выпускала в тот момент только где-то 25% конечного продукта. Остальные 75% были связаны с кооперацией в масштабах всего Советского Союза. У нас была очень малая доля конечного продукта, мы были жестко связаны с кооперацией.

Плюс сама структура. Максимум до 30% это была промышленность т.н. группы Б, которая работала на потребительский рынок. А процентов 70-75 это была базовая промышленность, военно-промышленный комплекс, а потому она на себе очень болезненно почувствовала разрыв кооперационных связей и развал Советского Союза.

Левобережная же Украина была исторически под влиянием Российской империи. У нас очень сложная конфигурация государства. В этом отношении процессы протекают более сложно. Я так думаю, что одна из причин сегодняшних – а Украина сегодня, к сожалению, уступает Беларуси по многим параметрам, особенно социальным стандартам, хотя в Беларуси хватает и своих проблем – не была отстроена «вертикаль» государственной власти с точки зрения эффективности институтов власти как таковых. И вот в этом наши главные отличия – начиная от масштаба проблем и сложнейшей политической конфигурации независимой Украины. Хотя определенное время, особенно до начала 2000-х, я лично на многих переговорах приводил в пример Украину как государство, которое сумело сохранить межконфессиональный мир. У нас не было национальных конфликтов. Т.е. Украина была страной, которая на фоне тех событий, в т.ч. с кровавыми трагедиями, которые происходили на постсоветском пространстве и частично на Балканах, демонстрировала себя как государство толерантное, способное мирным, консолидированным путем решать свои внутренние проблемы. К сожалению, потом пошли другие этапы, и сейчас Украине такие примеры приводить все сложнее.

– В последнее время много говорят о возможном белорусско-украинском геополитическом союзе, содружестве, опять же, никто не сбрасывал со счетов идею «Междуморья». По-вашему, насколько это все реально?

– Я не говорю о какой-то интеграционной модели, которая связана с такими элементами, как союзы, конфедерации и т.д. Речь идет о том, что Богом и природой мы соседи, мы рядом, исходя из чего будущие поколения должны искать пути формирования общих интересов, условий для сотрудничества, доверия и симпатии наших двух народов. Это все есть, но это, безусловно, тот факт, с которым надо работать. И в этом контексте я уверен, что Украина и Беларусь имеют огромный потенциал сотрудничества.

Мы видим это даже в последнее непростое время: динамично растет наш товарооборот. Украина сегодня по объему товарооборота и торгово-экономического сотрудничества – третий партнер Беларуси после России и ЕС. Украина занимает около 7% в общем товарообороте Беларуси. Это хорошие цифры. Если взять даже 2018г., то наш товарооборот уже приблизился к шести миллиардам. Есть документ, который был подписан на межгосударственном уровне в прошлом году и предусматривает рост где-то до восьми миллиардов в 2019г. В 2003г. эта цифра была $1 млрд, а в 2015-м – уже $3,5 млрд. Но я уверен, это еще не весь потенциал, так что интеграционные связи и создание благоприятных условий имеют очень большую перспективу.

В политическом же отношении говорить очень сложно. Украина подписала соглашение об ассоциации с ЕС, и вектор евроинтеграции для нас является необратимым при всех коллизиях. И речь идет не о дате вступления, а о формировании на украинской земле современных европейских, международных стандартов, начиная от условий ведения бизнеса, верховенства права, равноправной конкуренции. Я уверен, что то же самое актуально и для Беларуси независимо от ее отношений с ЕС, с Россией или Украиной. Вот в этом плане мы также могли бы объединять усилия.

И Беларусь могла бы с учетом сотрудничества с Украиной или через Украину более эффективно продвигать свои интересы в ЕС. Это будет форма торгово-экономического или инвестиционного сотрудничества, безусловно, с участием и других государств. Например, Литвы. Можно вспомнить транспортный коридор «Викинг», «Междуморье» и т.д. Это очень интересные, потенциально серьезные проекты, над которыми, я уверен, мы будем работать с Беларусью и дальше.

Криворожские предприниматели и бизнесмены собрались на конференции, чтобы решить насущные вопросы развития промышленного потенциала страны.

Об этом сообщает корреспондент ИА “Кривбасс On-Line”.

Члены криворожского регионального отделения Украинского союза промышленников и предпринимателей на конференции решали насущные вопросы развития промышленного потенциала предприятий страны. Как заявил председатель всеукраинского объединения УСПП Анатолий Кинах, в первую очередь сегодня необходимо создать условия постоянного диалога между властью и бизнесом, искоренив принципы “личной преданности” вышестоящим лицам и исключив коррупционную составляющую в бизнесе.

Анатолий Кинах отметил, что сегодня особенно злободневными являются вопросы эффективности и профессионализма государственных институтов власти: “В основе кадровой политики по всей вертикали, по всем направлениям должны лежать профессионализм, знания, опыт, понимание персональной ответственности перед людьми”.

На конференции были оговорены условия развития бизнеса в стране: создание программ высокотехнического кадрового потенциала, охраны здоровья работников и экологии, сокращение миграции рабочей силы в Европу, усиление динамики объединения промышленников и предпринимателей Кривого Рога для выхода на новый качественный уровень работы предприятий.
Криворожские предприниматели высказали свои замечания и конструктивные предложения по дальнейшему улучшению работы крупных производственных предприятий, развитию малого и среднего бизнеса, которые Анатолий Кинах обещал систематизировать и передать на рассмотрение Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

С приветственным словом к участникам конференции обратился криворожский городской голова Юрий Вилкул, подчеркнув, что в нашем большом промышленном городе организация УСПП должна занять достойное место и внести вклад в развитие его промышленного потенциала.